hotline

Hotline 1: 0528 119 119

hotline

Hotline 2: 0792 996 699

diachi

Hệ thống Chi nhánh

MENU

Chợ hải sản Thủy Lê

Địa chỉ: Số 730, đường số 7, Phường An Phú Quận 2

Email: mhangstc@gmail.com

Điện thoại: 0938993399

Website: haisanthuyle.com

CHỢ HẢI SẢN THỦY LÊ ( CN1)                                                                                                                    

    Địa chỉ: Số 730, đường số 7, phường An Phú , Thành ph Th Đức. ​                                                                                      

    Hotline: 0528 119 119, 0792 996 699                                                                                                                        :

    Email: mhangstc@gmail.com                                                                                                                               :

    Website: haisanthuyle.com       

 

 CHỢ HẢI SẢN THỦY LÊ ( CN2)     

     Địa chỉ: 62 Nguyễn Hoàng, An Phú, Thành ph Th Đức.            

     Hotline: 0528 119 119, 0792 996 699

     Email: mhangstc@gmail.com   

     Website: haisanthuyle.com       

                                                                                                                           :

                                                                                                                          :

 

              

 

                                                                                                                           

 

Phone Phone

CHỢ HẢI SẢN THỦY LÊ

hải sản tươi sống quận 2

hải san ngon quận 2